BQT "Learn English - It's never too old to learn"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

BQT "Learn English - It's never too old to learn"

etienanh
Administrator
Để tiện giao lưu và trao đổi thông tin lẫn nhau, hôm nay e Tiến Anh chính thức thành lập diễn đàn "Learn English - It's never too old to learn". Tại đây các bạn có thể trao đổi và chia sẽ cho nhau mọi thông tin về tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống, học tập, kinh nghiệm việc làm...Đối với những thông tin liên quan đến an ninh chính trị, phân biệt màu da chủng tộc, phân biệt tôn giáo, và văn hóa đồi trụy thì Admin và các thành viên trong nhóm có thể thẳng tay xóa và hủy nhóm đối với thành viên đó. e Tiến Anh mong rằng tất cả các bạn ghé qua blog tham gia và thảo luận sẽ tạo một không khí vui tươi, hòa đồng, nhiệt huyết, và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau phát triển. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành đạt trên con đường mà các bạn đã và đang bước đi nhé. Thân !

It's never too old to learn - Let's go to success !