Chào ngày mới

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Chào ngày mới

etienanh
Administrator
  Thân chào các bạn

Lâu nay mình bận với công việc quá nên đã không thường lui tới blog của mình nên cái Forum này hình như cũng bỏ trông luôn, chắc có lẽ mọi người cũng qua forum xem các chuyên mục, nhưng có vẻ còn nghèo nàn quá. Đáng lẽ mình cũng nên đầu tư chút thời gian cho forum để các bạn vào bàn tán xôn xao hơn, học hỏi lẫn nhau hơn. Hơn bao giờ hết forum cần sự tham gia và giúp đỡ của các bạn, nếu có nhã ý...mọi người ghé qua và tạo một tài khoản cùng tạo chủ đề cho mọi người cùng tham gia. Hi vọng các bạn là những nhân tố tiên phong giúp forum có tiếng nói chung.

Thân ái !

Các bạn thấy forum hữu ích trong việc giao lưu và chia sẽ kiến thức chứ?

It's never too old to learn - Let's go to success !